Bánh trung thu thiếu nhi

Bánh Trung Thu có rất nhiều mẫu bánh trung thu thiếu nhi dành cho các em nhân dịp tết trung thu cho Quý Phụ huynh chọn lựa như: Heo đàn, heo con, Doremon, Cá Koi, Cá Vàng, Mèo Kitty, Angry Bird, Minion, Gấu, Mèo...

BÁNH TRUNG THU HEO CON

Bánh trung thu hình con heo con của Đồng Khánh
Bánh trung thu hình con heo con. Trọng lượng 100g / Giá: 25.000 đ

 

Bánh trung thu hình con heo con của Đức Phát Bakery
Bánh trung thu hình con heo con. Trọng lượng 100g / Giá: 22.000 đ

 

Bánh trung thu hình con heo con của ABC Bakery
Bánh trung thu hình con heo con của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU CÁ KOI, CÁ VÀNG, CÁ CHÉP

Bánh trung thu hình con cá Koi ABC Bakery
Bánh trung thu hình con cá Koi, cá vàng, cá chép của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU MÈO KITTY

Bánh trung thu hình mèo Kitty của ABC Bakery
Bánh trung thu hình mèo Kitty của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU ANGRY BIRD

Bánh trung thu hình Angry Bird của ABC Bakery
Bánh trung thu hình Angry Bird của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU MINION

Bánh trung thu hình Minion của ABC Bakery
Bánh trung thu hình Minion của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU DORAEMON

Bánh trung thu hình Doraemon của ABC Bakery
Bánh trung thu hình Doraemon của ABC Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 32.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU CON GẤU

Bánh trung thu hình Gấu của Brodard
Bánh trung thu hình Gấu của Brodard Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 35.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU CON MÈO

Bánh trung thu hình Mèo của Brodard
Bánh trung thu hình Mèo của Brodard Bakery. Trọng lượng 100g / Giá: 35.000 đ

BÁNH TRUNG THU HEO ĐÀN (HEO MẸ và ĐÀN HEO CON

Bánh trung thu heo đàn
Bánh trung thu heo đàn của ABC Bakery. Trọng lượng 600g (to gần bằng hộp bánh trung thu) / Giá: 318.000 đ
Bánh trung thu heo đàn
Bánh trung thu heo đàn. Trọng lượng 500g / Giá: 200.000 đ
Bánh trung thu heo đàn nhỏ
Bánh trung thu heo đàn nhỏ. Trọng lượng 300g / Giá: 100.000 đ