Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Hỷ Lâm Môn luôn mang đến cho Quý Khách hàng những dòng bánh trung thu sang trọng mới lạ và hấp dẫn đi cùng với combo đặc sắc

LỄ HỘP VỌNG NGUYỆT

Lễ hộp Vọng Nguyệt gồm 4 bánh trung thu 250g:

 • C2: Nhân Phô Mai (2 Trứng)
 • B2: Nhân Bào Ngư (2 Trứng)
 • Y2: Nhân Yến Sào (2 Trứng)
 • AA: ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng)
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Vọng Nguyệt
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Vọng Nguyệt

 

LỄ HỘP L'AMOUR

 • AAAA: Vi Cá Gà Quay Yến Sào (8 Trứng) 1200G
 • B21: Bào Ngư (2 Trứng) 170G
 • G21: Nhân Gấc Chín (2 Trứng) 170G
 • X21: Nhân Trà Xanh (2 Trứng) 170G
 • 991: Hạt Sen (2 Trứng) 170G
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn L'amour
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - L'amour

LỄ HỘP NGỌC ĐẾ THƯỞNG NGUYỆT

Hộp bánh trung thu Ngọc Đế Thưởng Nguyệt gồm 1 bánh Vi Cá Gà Quay Yến Sào (8 Trứng). Đây là bánh Trung Thu Mạ Vàng nặng đến 1.2kg

Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Ngọc Đế Thưởng Nguyệt
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Ngọc Đế Thưởng Nguyệt mạ vàng 1.2kg

LỄ HỘP VẠN PHỤNG CHI VƯƠNG

Hộp bánh Trung Thu Vạn Phụng Chi Vương gồm 4 bánh trung thu 2 trứng 250g

 • AA :ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • B2: Nhân Bào Ngư (2 Trứng) 250g
 • T2: Nhân Tiramisu (2 Trứng) 250g
 • 9A: Đặc Biệt Hạt Sen (2 Trứng) 250g
   
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Vạn Phụng Chi Vương
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Vạn Phụng Chi Vương

LỄ HỘP PHÚC TINH GIÁ ĐÁO

Hộp bánh Trung Thu Phúc Tinh Giá Đáo gồm 5 bánh trung thu

 • AA: Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • X1: Trà Xanh (1 Trứng) 110g
 • 9x2: Hạt Sen (1 Trứng) 110g
 • 4x2: Jambon Bát Bửu (1 Trứng) 110g
 • Dx2: Hạt Sen Lá Dứa 110g
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Phúc Tinh Giá Đáo
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Phúc Tinh Giá Đáo

LỄ HỘP THU PHONG NGUYỆT DUYÊN

Hộp bánh Trung Thu Phong Nguyệt Duyên gồm 4 bánh trung thu và rượu vang cao cấp

 • AA: ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • G2: Nhân Gấc Chín (2 Trứng) 250g
 • Y2: Nhân Yến Sào (2 Trứng) 250g
 • 99: Nhân Hạt Sen (2 Trứng) 220g
 • Rượu Vang Cao Cấp
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Phong Nguyệt Duyên
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Phong Nguyệt Duyên

LỄ HỘP HOÀI NGUYỆT

Hộp bánh Trung Thu Hoài Nguyệt gồm 4 bánh trung thu cùng hộp trà cao cấp

 • G2: Nhân Gấc Chín (2 Trứng) 220g
 • X2: Nhân Trà Xanh (2 Trứng) 220g
 • AA: Nhân Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • 9A: Đặc Biệt Hạt Sen (2 Trứng) 250g
 • Trà Cao Cấp
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Hoài Nguyệt
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Hoài Nguyệt

LỄ HỘP BƠ SỮA HONGKONG

8 BÁNH BƠ SỮA HONGKONG (SẢN PHẨM ĐẶT TRƯỚC 03 NGÀY)

Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Bơ sữa HongKong
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Bơ sữa HongKong - Giá 350.000 VNĐ

LỄ HỘP COMBO

COMBO 1

 • AA: ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • 99: Nhân Hạt Sen (2 Trứng) 220g
 • 88: Nhân Dừa (2 Trứng) 220g
 • 66: Gà Quay Jambon (2 Trứng) 220g

COMBO 2

 • AA: ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • 99: Nhân Hạt Sen (2 Trứng) 220g
 • G2: Nhân Gấc (2 Trứng) 220g
 • 66: Gà Quay Jambon (2 Trứng) 220g

COMBO 3

 • AA: ĐB Vi Cá Gà Quay (2 Trứng) 250g
 • 99: Nhân Hạt Sen (2 Trứng) 220g
 • X2: Nhân Trà Xanh (2 Trứng) 220g
 • 66: Gà Quay Jambon (2 Trứng) 220g
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Combo
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Combo
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Hạt Sen Trà Xanh
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Hộp bánh trung thu chủ đề Nghĩa Tình (1 bánh 4 trứng 600g). Hiện có 4 loại nhân như sau:

 • AAA: Vi cá gà quay
 • 666: Gà quay Jambon
 • 444: Jambon Bát Bửu
 • 999: Hạt sen
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Nghĩa Tình
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn Chủ đề Nghĩa Tình (hộp 1 bánh 600g)
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn 2 bánh
Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn - Hộp 2 bánh